Your request is Chapter 49:3-7 in Sinhala Quran Translation
49 : 4
(නබි මුහම්මද්, නුඹේ) නවාතැන්වලින් බැහැරව සිට නුඹ අමතන වැඩි දෙනෙකුට නියත වශයෙන්ම බුද්ධියක් නැත.
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
"(As for) those who call out to you from behind the private chambers, surely most of them do not understand."
(நபியே!) நிச்சயமாக, எவர்கள் (உம்) அறைகளுக்கு வெளியே இருந்து உம்மை இரைந்து அழைக்கிறார்களோ, அவர்களில் பெரும்பாலோர் விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களே!
49 : 5
නුඹ එළි බැස ඔවුන් වෙත යන තෙක් ඔවුන් ඉවසා සිටියා නම් එය ඔවුනට වඩාත් යහපත්ය. අල්ලාහ් සර්ව ක්ෂමා ශීලිය. අසමසම කරුණාන්විතය.
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
"And if they wait patiently until you come out to them, it would certainly be better for them, and Allah is Forgiving, Merciful."
நீர் அவர்களிடம் வெளிப்பட்டு வரும் வரையில், அவர்கள் பொறுத்திருந்தார்களானால், அது அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும்; (எனினும்) அல்லாஹ் மிக மன்னப்பவன்; மிக்க கிருபையுடையவன்.
49 : 6
විශ්වාසවන්තයිනි, දුෂ්ඨයකු නුඹලා වෙත කිසියම් ආරංචියක් ගෙනෙන්නේ නම් නුඹලා ඒ ගැන සුපරික්ෂාකාරීවසොයා බලනු. (මන්ද) නුඹලා නොදැනුවත්වම කිසියම් ජනතාවකට හිංසාවක් කර, නුඹලා කළ දෑ ගැන පසුව සිත් වේදනාවන්නට පුළුවන.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
"O you who believe! if an evil-doer comes to you with a report, look carefully into it, lest you harm a people in ignorance, then be sorry for what you have done."
முஃமின்களே! ஃபாஸிக் (தீயவன்) எவனும் உங்களிடம் ஒரு செய்தியைக் கொண்டு வந்தால், அதைத் தீர்க்க விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள்; (இல்லையேல்) அறியாமையினால் (குற்ற மற்ற) ஒரு சமூகத்தாருக்கு நீங்கள் தீங்கு செய்து விடலாம்; பின்னர் நீங்கள் செய்தவை பற்றி நீங்களே கைசேதப் படுபவர்களாக (கவலைப்படுபவர்களாக) ஆவீர்கள்.
49 : 7
තවද අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා නුඹලා අතරෙහි සිටින බව මැනවින් දැනගනු. බොහෝ කටයුතුවලදී ඔහු නුඹලාට එකඟ වන්නේ නම් නුඹලාට නියත වශයෙන්ම කරදර සිදුවෙයි. නමුත් අල්ලාහ් නුඹලා තුල විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් ඇති කර එය නුඹලාගේ සිත්හි සිත්කළු කළේය. තවද අවිශ්වාසයද අකීකරුකමද වැරදි කිරීමද නුඹලාට පිළිකුල් කළේය. ඔවුහුය යහමග යන්නෝ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
"And know that among you is Allah´s Messenger; should he obey you in many a matter, you would surely fall into distress, but Allah has endeared the faith to you and has made it seemly in your hearts, and He has made hateful to you unbelief and transgression and disobedience; these it is that are the followers of a right way."
அறிந்துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக உங்களிடையே அல்லாஹ்வின் தூதர் இருக்கிறார்; அநேக காரியங்களில் அவர் உங்களுக்கு வழிப்பட்டால், திடமாக நீங்கள் தாம் கஷ்டத்திற்குள்ளாவீர்கள், எனினும் அல்லாஹ் ஈமானை (நம்பிக்கையை) உங்களுக்குப் பிரியமுடையதாக்கி உங்கள் இதயங்களிலும் அதனை அழகாக்கியும் வைத்தான் - அன்றியும் குஃப்ரையும் (நிராகரிப்பையும்) பாவத்தையும், மாறுபாடு செய்வதையும் உங்களுக்கு வெறுப்பாகவும் ஆக்கினான்; இத்தகையவர்கள் தாம் நேர்வழியில் நடப்பவர்கள்.